Termeni și condiții

Capitolul 1. DEFINIȚII

Atunci când sunt folosiți în prezentul document, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

Organizator – Asociația SAMAS, în calitate de furnizor de cursuri prenatale și postnatale. Asociația SAMAS are sediul în București, str. Popa Soare nr. 16, ap. 2, sector 2, cod fiscal: 34137860, reprezentant legal Marina Oțelea, cu funcția de Director Executiv;
Client – orice persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă în cadrul platformei, indiferent dacă această comandă este realizată ca utilizator înregistrat sau neînregistrat;
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între organizator și client prin care clientul își exprimă intenția fermă de a achiziționa anumite servicii disponibile în cadrul platformei;
Curs – orice program de învățare prezentat în cadrul platformei în scopul rezervării de către clienți;
Utilizator – orice persoană care vizitează platforma;
Utilizator înregistrat – orice persoană care vizitează platforma și își creează un cont de utilizator în cadrul acesteia; utilizatorul se consideră înregistrat în situația în care folosește platforma înregistrat în contul de utilizator;
Utilizator neînregistrat – orice persoană care vizitează platforma și a) fie nu și-a creat un cont de utilizator în cadrul acesteia sau b) fie, deși și-a creat cont de utilizator, folosește platforma fără să fie înregistrat în cont;
Platforma – site-ul disponibil la adresa web www.programsamas.ro;
T & C – termenii și condițiile care reglementează drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale clienților privind utilizarea platformei, respectiv prezentul document.

Capitolul 2. ASPECTE GENERALE. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Descrierea platformei. Site-ul www.programsamas.ro este deținut și operat de către Asociația SAMAS, identificată prin codul fiscal 34137860. Prin intermediul platformei, organizatorul pune la dispoziția clienților o serie de cursuri în scopul rezervării/ cumpărării, astfel cum acestea sunt disponibile pe site.

Natura juridică a Termenilor și Condițiilor. Prezentul document reglementează termenii și condițiile de utilizare a platformei de către utilizatori și clienți, precum și modalitatea în care cursurile disponibile în cadrul platformei pot fi comandate și cumpărate. Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră, în calitate de utilizator al platformei sau, după caz, client, și organizator, producând, așadar, efecte juridice de la data acceptării sale de către aceștia.

Acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizarea platformei (respectiv accesarea sau vizitarea platformei, crearea unui cont de utilizator, plasarea unei/ unor comenzi, accesarea oricăror alte funcții ale platformei) este condiționată de acceptarea T & C.
Prezentul document se consideră înțeles și acceptat fără rezerve de către utilizatori și/ sau clienți în următoarele situații și modalități:
– prin accesarea platformei de către orice utilizator;
– în procedura creării unui cont de utilizator, prin bifarea rubricii „sunt de acord cu termenii și condițiile platformei”.
În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile prezentului document, vă rugăm să încetați utilizarea platformei în orice mod.

Modificarea Termenilor și Condițiilor. Prezentul document poate fi în mod unilateral modificat de către organizator, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor și/ sau a clienților. Cu toate acestea, în situația în care prezentul document este modificat, utilizatorii și/ sau clienții vor putea consulta varianta modificată a documentului în cadrul platformei. Totodată, plasarea unei comenzi noi va fi condiționată de acceptarea noii versiuni a T & C.

Capitolul 3. UTILIZAREA PLATFORMEI. PLASAREA UNEI COMENZI.

Accesarea Platformei. Platforma poate fi accesată de către orice persoană, în scopul informării despre cursurile disponibile și/ sau după caz, în scopul achiziționării acestora. Utilizarea platformei în orice scop ilicit sau imoral este interzisă. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în cadrul platformei al oricărei persoane care nu respectă dispozițiile T & C sau prevederile legislației incidente.

Contul de utilizator. Organizatorul pune la dispoziția vizitatorilor posibilitatea creării unui cont de utilizator în cadrul platformei, pentru facilitarea utilizării acesteia și a plasării comenzilor. În situația în care alegeți să vă creați un cont de utilizator vă vom solicita o serie de date cu caracter personal, așa cum este menționat în cadrul Politicii de confidențialitate. Pentru finalizarea creării contului de utilizator este necesar să acceptați termenii și condițiile platformei.
Totodată, aveți obligația:
– să furnizați numai date reale și complete în procedura creării contului de utilizator;
– să nu folosiți datele unui terț în crearea contului de utilizator și să nu creați conturi de utilizator în numele terților;
– să păstrați confidențialitatea datelor de acces în contul de utilizator și să nu permiteți terților să folosească contul dumneavoastră;
– să folosiți contul de utilizator cu bună credință, cu respectarea dispozițiilor T & C și a prevederilor legale incidente.
Aveți dreptul de a solicita oricând ștergerea contului de utilizator. Totodată, ne rezervăm dreptul de a vă șterge contul de utilizator în situația în care apreciem că ați încălcat oricare din obligațiile impuse prin prezentul document și/ sau legislația incidentă.

Disponibilitatea cursurilor. Cursurile disponibile în cadrul platformei pot varia în funcție de numărul de locuri alocat fiecăruia, de localitatea în care sunt organizate, de disponibilitatea în timp a educatorilor SAMAS și/ sau în funcție de alte motive sau situații. Totodată, numărul de locuri la un curs poate varia ca urmare a comenzilor plasate simultan de către clienți în cadrul platformei. Organizatorul nu poate fi ținut responsabil în fața utilizatorilor și/ sau clienților în situația locurilor insuficiente la un curs. Cu toate acestea, organizatorul va notifica pe email clientul în situația în care acesta a plasat o comandă pentru un curs, comandă care nu poate fi onorată ca urmare a lipsei locurilor disponibile.

Plasarea comenzilor. Plasarea comenzilor în cadrul platformei poate fi realizată de către orice client (în calitate de utilizator înregistrat). Plasarea unei comenzi în cadrul platformei poate fi realizată prin selectarea educatorului, localității, datei și orei aferente și furnizarea datelor de client și facturare. În procedura de comandă, clientul va fi notificat cu privire la valoarea totală de plată. Pentru finalizarea plasării comenzii, clientul va apăsa butonul „Rezerva” acceptând în prealabil termenii și condițiile platformei.
Prin plasarea comenzii, clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte și, în caz contrar, își asumă eventualele consecințe ale furnizării unor date eronate (de exemplu, indicarea unei adrese de email greșite). Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat în procedura de comandă.
Comanda clientului se consideră fermă la momentul plasării acesteia. Clientul este obligat să anunțe organizatorul în cazul în care dorește să anuleze comanda cu minim 6 ore înainte de desfășurarea cursului pe care l-a rezervat. În cazul neprezentării la curs sau a anulării nejustificate a mai mult de 3 comenzi, organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai accepta alte comenzi din partea respectivului client și/ sau de a-i solicita acestuia repararea prejudiciului cauzat.
Prin plasarea comenzii, clientul este de acord ca un reprezentant al organizatorului să îl contacteze prin email sau, după caz, prin telefon în vederea confirmării primirii acesteia. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest e-mail reprezintă doar o confirmare de primire a comenzii. Comanda se consideră acceptată, iar contractul dintre organizator și client privind rezervarea cursului se consideră încheiat la momentul la care organizatorul îi comunică clientului prin e-mail sau telefon acceptarea comenzii și înscrierea la curs.

Capitolul 4. PREȚUL CURSURILOR ȘI PLATA ACESTORA

Prețul cursurilor. Prețurile cursurilor sunt finale.
Prețurile cursurilor pot fi modificate în mod unilateral, fără anunțarea prealabilă a utilizatorilor și/ sau a clienților, aceștia având obligația de a consulta pagina cu descrierea cursurilor pentru consultarea prețului acestora. Cu toate acestea, organizatorul nu va putea modifica prețul produselor comandate după plasarea comenzii de către client, dacă aceasta a fost confirmată de către organizator.
În situația în care prețul unor cursuri este vădit inferior prețului obișnuit de vânzare a unor cursuri similare sau asemănătoare sau, după caz, este un preț derizoriu, iar acest fapt se datorează unei erori tehnice, organizatorul neintenționând să comercializeze cursurile în cauză la acel preț, organizatorul își rezervă dreptul, după caz: de a nu accepta comanda, de a anula în mod unilateral comanda, de a returna prețul plătit de clienți, fără a avea obligația de a le acorda despăgubiri acestora.

Modalități de plată a prețului. Clientul va face plata cursurilor comandate în acord cu modalitatea de plată aleasă, respectiv: plata prin card; plata prin ordin de plată; plata cash la curs.

Capitolul 5. ONORAREA COMENZILOR. PRESTAREA CURSURILOR.

Cursurile vor fi susținute de către organizator numai după confirmarea comenzii și plata prețului de către client. În situația plății prin card, plata se consideră efectuată la data la care plata a fost recepționată și confirmată clientului de către procesatorul de plăți. În situația plății prin ordin de plată, plata se consideră efectuată la momentul la care aceasta este recepționată de organizator în contul său bancar.
Datele de desfășurare a cursurilor vor fi specificate în procesul de comandă, la momentul plasării acesteia. În situația în care un curs (de grup sau individual) nu poate fi susținut la data selectată de client, organizatorul poate:
– reprograma cursul respectiv, de comun acord cu clientul;
– returna suma deja plătită de către client, la cererea acestuia (dacă plata a fost făcută în avans, integral sau parțial);
– aloca suma deja plătită de către client pentru rezervarea altui curs, de comun acord cu clientul.

Organizatorul va depune toate diligențele necesare pentru desfășurarea cursurilor la datele și în locațiile stabilite. Cu toate acestea, având în vedere că data efectivă de susținere a cursului nu depinde întotdeauna de organizator, clienții înțeleg și acceptă că această dată poate fi modificată în mod unilateral și se obligă să nu solicite organizatorului nicio despăgubire în situația în care data anunțată a cursului nu poate fi respectată.
Cursurile vor fi susținute la adresa specificată de client în formularul de comandă. În cazul în care se dorește specificarea anumitor observații legate de curs, precum ora la care clientul poate fi sunat sau puncte de reper, acest lucru va fi posibil prin introducerea specificațiilor în zona de „observații” din pagina de finalizare a comenzii.
Cursurile de grup se vor organiza la sediul SAMAS, la adresa menționată pentru fiecare oraș.
În cazul cursurilor individuale, acestea pot fi susținute la sediul SAMAS, la adresa menționată pentru fiecare oraș sau la domiciliul clientului, la adresa specificată de acesta la plasarea rezervării.

Capitolul 6. ANULAREA UNEI COMENZI.

Orice comandă este fermă și nu poate fi anulată decât cu acordul expres al organizatorului. În cazul în care, din motive personale, clientul nu mai poate ajunge la cursul rezervat, sau, după caz, nu îl mai poate primi pe educatorul SAMAS la data/ ora stabilită, acesta are obligația de a-l anunța pe organizator cu minim 6 ore înainte de ora cursului.
În cazul clienților care nu se prezintă la curs sau anulează în mod nejustificat mai mult de 3 comenzi, organizatorul are dreptul de a refuza și anula o nouă comandă efectuată pe site.
În situația anulării unei comenzi, organizatorul se obligă să restituie clienților sumele plătite în avans în termen de cel mult 14 zile, începând cu data la care clienții îi notifică organizatorului intenția de anulare a comenzii.

Capitolul 7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Utilizatorii și clienții platformei au obligația:
a) de a folosi platforma cu bună credință, numai în scopul informării cu privire la cursurile organizate de Asociația SAMAS și/ sau al rezervării acestor cursuri;
b) de a respecta legislația în vigoare pe toată perioada în care se află în cadrul platformei;
c) de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale organizatorului;
d) de a nu revinde cursurile achiziționate prin intermediul platformei fără acordul organizatorului.

Capitolul 8. GARANȚII

Disponibilitatea platformei. Cu toate că scopul organizatorului este să ofere un serviciu online continuu și stabil, nu putem promite că serviciile noastre vor fi disponibile tot timpul, că vor putea răspunde la toate cerințele sau că platforma nu va avea erori. Dacă o eroare intervine în timp ce utilizați site-ul, va rugăm să ne contactați prin email, la programari@programsamas.ro, urmând a încerca să rezolvăm problema într-un timp cât mai scurt.
Accesul pe platformă poate fi uneori restricționat pentru mentenanță, actualizări ale sistemului sau pentru adăugarea unor funcționalități noi. În cazul în care platforma nu este disponibilă, termenii de organizare a cursurilor sau anulare a rezervărilor rămân aplicabile.

Capitolul 9. RĂSPUNDERE

Organizatorul nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care clienții sau oricare terță parte le pot suferi ca rezultat al îndeplinirii de către organizator a oricărei din obligațiile sale conform comenzii. În toate situațiile în care răspunderea organizatorului ar putea fi angajată, acesta răspunde în limita prețului plătit de către client pentru serviciile achiziționate.

Capitolul. 10 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei, textelor, imaginilor, logo-urilor, video-urilor, elementelor de grafică web, coduri sursă, scripturi și orice alte date din cadrul platformei. Pe cale de consecință, utilizatorii și clienții sunt obligați să respecte dreptul de proprietate intelectuală ale organizatorului, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Totodată, este posibil ca platforma să conțină texte, logo-uri, materiale fotografice sau video a căror proprietate intelectuală aparține unor terți. Utilizatorii și clienții sunt obligați să respecte dreptul de proprietate intelectuală ale terților care dețin aceste drepturi, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Este posibil ca platforma să includă uneori link-uri către alte website-uri care nu sunt deținute de organizator. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferi informații adiționale, însă fără a avea responsabilitatea conținutului, a politicilor de confidențialitate sau a oricărui lucru furnizat de terțe site-uri.

Capitolul 11. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres că datele sale personale furnizate prin formularul de comandă vor fi colectate și prelucrate în scopul prestării serviciilor comandate, precum și în scop de reclamă și marketing. În acest sens vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

Capitolul 12. ALTE CLAUZE

Orice litigii derivând din prezentul document se vor soluționa pe cale amiabilă sau, după caz, de către instanțele competente de la sediul organizatorului.
Prezentul document este guvernat de legea română.
Pentru orice comunicare cu organizatorul vă rugăm să folosiți adresa de email: programari@programsamas.ro.

ABONARE NEWSLETTER

EVENIMENTE

Peste 300 de parinti cu bebelusi alearga la Cursa Jogging in Scutece din cadrul Maratonului International Bucuresti in Octombrie 2015

Dragi parinti, va invitam sa va inscrieti pentru ‪Jogging‬ in scutece SAMAS! Joggingul cu caruciorul a devenit in ultimii ani un sport iubit atat de mamicile dornice sa isi revina la forma fizica anterioara sarcinii, cat si de taticii care vor sa isi mentina stilul de viata activ. Va asteptam la cursa Jogging in Scutece SAMAS cu bebelusul si in sistem de purtare! Conditia este este aiba intre 6 luni si 4 ani si sa ''concurati'' in pas de mars in loc de alergare.

In Februarie 2015 Asociatia SAMAS te invita la CINEMaTi, cinematograful parintilor

Pe 25 Februarie 2016 continuam seara de film SAMAS. Vom viziona impreuna filmul documentar ''Nasterea la Microscop'' (Microbirth), iar dupa vizionare un Educator Perinatal SAMAS va raspunde la intrebarile referitoare despre sarcina. Filmul documentar ''Nasterea la Microscop'' (Microbirth 2014) prezinta o serie de ipoteze si concluzii stiintifice care vor determina atat cadrele medicale cat si femeile sa isi reconsidere deciziile profesionale si personale privind nasterea, ca decizii ce pot nu numai sa influenteze sanatatea copiilor ci si insusi viitorul speciei umane.

In luna Martie, Asociatia SAMAS face cadou cursuri de educatie perinatala in Pitesti, Constanta, Turnu Severin, Bacau si Moinesti

Gravidele, proaspetele mămici și tăticii beneficiaza de cursuri cadou oferite de Educatorii SAMAS, specializați în educaţie perinatală. Scopul acestui cadou de primavara pentru viitorii si proaspetii parinti este sa isi îmbogățeasca cunoștințele cu informații esențiale legate de ingriirea si nutritia in sarcina, pregatirea pentru nastere,alaptarea si nutritia mame.