Politici

Denumirea politicii: Protecție împotriva exploatării și abuzului sexual

Obiectivele politicii: Promovarea unei politici de toleranță zero față de exploatare și abuz sexual (EAS) în rândul tuturor angajaților și personalului asociat ASOCIAȚIEI SAMAS și asigurarea faptului că rolurile, responsabilitățile și standardele de conduită în domeniul EAS sunt cunoscute în cadrul ASOCIAȚIEI SAMAS. Crearea și menținerea unui mediu sigur, fără EAS, luând măsurile corespunzătoare în acest sens pe intern și în comunitățile în care ASOCIAȚIA SAMAS activează, prin acțiuni solide de prevenire și răspuns.

Audiența-țintă: Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS.

Data intrării în vigoare: 01.08.2021

Data revizuirii obligatorii: ori de câte ori este nevoie.

 1. Declarația de politică: 

1.1. EAS încalcă standardele și normele legale recunoscute internațional și reprezintă un comportament inacceptabil și interzis în rândul personalului umanitar, inclusiv în rândul angajaților și personalului asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS.

1.2. ASOCIAȚIA SAMAS are o politică de toleranță zero față de EAS. Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS trebuie să respecte întotdeauna

cele mai înalte standarde de conduită personală și profesională și să ofere asistență și servicii umanitare într-o modalitate care respectă și încurajează drepturile beneficiarilor și ale altor membri vulnerabili ai comunităților locale.

 1. Domeniul de aplicare: 

2.1. Politica prevede abordarea ASOCIAȚIEI SAMAS de prevenire și răspuns la EAS. Politica se referă tuturor angajaților și personalului asociat, atât la și în afara serviciului.

 1. Definiții

3.1. În sensul acestei politici, termenul „exploatare sexuală” înseamnă orice abuz real sau orice tentativă de abuz a unei poziții de vulnerabilitate, de putere diferențiată sau de încredere inclusiv, dar nu numai, în scopuri sexuale, financiare sau politice.

3.2. În mod similar, termenul „abuz sexual” înseamnă o intruziune fizică reală sau o tentativă de intruziune de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.

 1. Angajamentul de PEAS

4.1. ASOCIAȚIA SAMAS va depune toate eforturile posibile pentru a crea și menține un mediu sigur, fără EAS, și va lua măsurile corespunzătoare în acest sens în comunitățile în care activează, utilizând un cadru PEAS solid, inclusiv prin acțiuni de prevenire și răspuns.

4.2. Acest cadru PEAS, reafirmă angajamentul ASOCIAȚIEI SAMAS față de Buletinul Secretarului general al Națiunilor Unite privind măsurile speciale de protecție de exploatare și abuz sexual (ST/SGB/2003/13) și față de implementarea completă și continuă a celor șase principii fundamentale privind EAS ale IASC.

 1. Cele șase principii fundamentale: 

5.1. EAS comise de angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS este o formă de conduită agravantă și, prin urmare, servește drept motiv pentru concediere.

5.2. Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu reprezintă o scuză.

5.3. Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferiririi asistenței datorate beneficiarilor.

5.4. Este interzisă orice relație sexuală între angajații sau personalul asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS și beneficiarii de asistență sau alți membri vulnerabili ai comunității locale, care implică utilizarea necorespunzătoare a statutului sau funcției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.

5.5. În cazul în care un angajat sau membru al personalului asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS este îngrijorat sau bănuiește că un coleg este implicat în acțiuni de exploatare sau abuz sexual, atunci acesta trebuie să raporteze asemenea suspiciuni prin intermediul mecanismelor de raportare existente.

5.6. Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI SAMAS au obligația de a crea și menține un mediu care previne EAS și încurajează implementarea acestei politici. Managerii de la toate nivelurile au responsabilități deosebite privind sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.

 1. Cadrul PEAS:

6.1. Prevenire:

6.1.1. Verificarea: ASOCIAȚIEI SAMAS verifică sistematic toți potențialii candidați la o funcție, solicitând anterior încheierii contractului de muncă, fie declarație pe propria

răspundere privind existența/absența unor acuzații, cercetări legate de comportamentul sexual, fie certificatul de integritate comportamentală.

6.1.2. Instruirea: ASOCIAȚIEI SAMAS desfășoară instruiri obligatorii de inițiere și de recapitulare cu privire la politicile și procedurile EAS pentru toți angajații și personalul asociat.

6.2. Răspuns:

6.2.1. Raportarea: ASOCIAȚIA SAMAS dispune de mecanisme și proceduri sigure de denunțare a EAS, confidențiale și accesibile pentru personal, beneficiari și comunități, inclusiv copii, și se asigură că beneficiarii sunt în cunoștință de cauză în legătură cu acestea.

Pentru raportarea unui incident de EAS, reclamantul are posibilitatea de a contacta focal point-ul desemnat de organizatie (responsabilul de PEAS) prin completarea formularului disponibil la adresa https://forms.gle/2bfvjDLFJaqvQCnA9. Incidentele pot fi raportate și anonim, iar confidențialitatea datelor persoanele și a informațiilor furnizate este garantată, utilizarea acestora fiind realizată doar cu aprobarea persoanei care a raportat incidentul.

6.2.2. Investigația: ASOCIAȚIA SAMAS are un proces de investigare a acuzațiilor de EAS și va investiga, în mod corespunzător și fără întârziere, acuzațiile de EAS împotriva angajaților sau personalului asociat, sau se va adresa organului relevant de investigații dacă presupusul autor lucrează pentru o altă entitate.

 • Focal point-ul PEAS  va informa in cel mai scurt timp reclamantul in legatura cu demersurile organizatiei referitoare la incidentul semnalat.
 • Focal Point PEAS va putea furniza informații și sfaturi utile reclamantului, atât în vederea depunerii unei plângeri la poliție și/sau a obținerii de asistență specializată din partea unor furnizori publici sau privați.
 • Focal point-ul PEAS are obligația de a investiga imediat orice fel de incidente EAS în care sunt implicați angajați sau contractanți ai organizației, luând măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității și protecției tururor părților implicate (victime, agresori sau martori), în acord cu posibile temeri de represalii sau cu prezumptia nevinovăției.
 • Investigarea incidentului este considerată o prioritate a organizației, astfel încât aceasta se va declanșa automat.
 • Bazat pe dovezile existente și luând în considerare gravitatea faptei, ASOCIAȚIA SAMAS,  poate referi cazul către autoritățile responsabile, colaborând cu acestea în vederea finalizării investigației și implementării măsurilor corespunzătoare.

6.2.2.1. Referirea către autoritățile naționale: Dacă, după o investigație corespunzătoare, există dovezi care să susțină acuzațiile de EAS, autoritățile naționale pot fi sesizate pentru a iniția acțiunile de urmărire penală.

6.2.3. Asistența victimelor: ASOCIAȚIA SAMAS are un sistem pentru referirea promptă a supraviețuitorilor EAS către serviciile disponibile, în funcție de necesitățile și cu aprobarea acestora.

6.3. Acorduri de cooperare:

6.3.1. Toate contractele și acordurile de parteneriat ale ASOCIAȚIEI SAMAS includ o clauză standard care impune contractanții, prestatorii, consultanții și sub-partenerii să respecte o politică de toleranță zero față de EAS și să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde la EAS.

6.3.2. Dacă respectivele entități sau persoane nu iau măsuri de prevenire a EAS, de investigare a acuzațiilor în acest sens, sau de remediere atunci când EAS a avut loc, aceasta va servi drept temei pentru rezilierea tuturor acordurilor de cooperare.

Numere de telefon utile

 • 0800 500 333 HELPLINE (apelabil gratuit): cu număr unic la nivel național destinat victimelor violenței domestice, pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pentru a semnala situații de violență domestică, trafic de persoane, discriminare de gen sau discriminare multiplă.
 • 116.111 Asociația Telefonul Copilului (Număr unic european apelabil gratuit): oferă îndrumare către instituțiile abilitate și monitorizează respectarea drepturilor copilului în urma cazurilor înregistrate cu privire la problemele întâmpinate de copii.
 • Telefonul Copilului și Telefonul Adultului (numere diferite pentru fiecare sector/județ în parte), puse la dispoziție de către DGASPC pentru semnalarea unor urgențe referitoare la copii sau adulți abuzați, exploatați etc. Cazurile pot fi soluţionate prin luarea unei măsuri de urgenţă, în funcţie de gravitatea situaţiei sesizate sau prin consiliere psihologică, juridică şi prin direcţionarea victimelor către alte servicii specializate din cadrul instituției sau a altor instituții.
 • 0800 800 678 HELPLINE (apelabil gratuit): cu număr unic la nivel național destinat obținerii de informaţii şi sfaturi în vederea evitării unei situaţii de trafic de personae, pus la dispoziție de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

                                               

 

ABONARE NEWSLETTER

EVENIMENTE

Peste 300 de parinti cu bebelusi alearga la Cursa Jogging in Scutece din cadrul Maratonului International Bucuresti in Octombrie 2015

Dragi parinti, va invitam sa va inscrieti pentru ‪Jogging‬ in scutece SAMAS! Joggingul cu caruciorul a devenit in ultimii ani un sport iubit atat de mamicile dornice sa isi revina la forma fizica anterioara sarcinii, cat si de taticii care vor sa isi mentina stilul de viata activ. Va asteptam la cursa Jogging in Scutece SAMAS cu bebelusul si in sistem de purtare! Conditia este este aiba intre 6 luni si 4 ani si sa ''concurati'' in pas de mars in loc de alergare.

In Februarie 2015 Asociatia SAMAS te invita la CINEMaTi, cinematograful parintilor

Pe 25 Februarie 2016 continuam seara de film SAMAS. Vom viziona impreuna filmul documentar ''Nasterea la Microscop'' (Microbirth), iar dupa vizionare un Educator Perinatal SAMAS va raspunde la intrebarile referitoare despre sarcina. Filmul documentar ''Nasterea la Microscop'' (Microbirth 2014) prezinta o serie de ipoteze si concluzii stiintifice care vor determina atat cadrele medicale cat si femeile sa isi reconsidere deciziile profesionale si personale privind nasterea, ca decizii ce pot nu numai sa influenteze sanatatea copiilor ci si insusi viitorul speciei umane.

In luna Martie, Asociatia SAMAS face cadou cursuri de educatie perinatala in Pitesti, Constanta, Turnu Severin, Bacau si Moinesti

Gravidele, proaspetele mămici și tăticii beneficiaza de cursuri cadou oferite de Educatorii SAMAS, specializați în educaţie perinatală. Scopul acestui cadou de primavara pentru viitorii si proaspetii parinti este sa isi îmbogățeasca cunoștințele cu informații esențiale legate de ingriirea si nutritia in sarcina, pregatirea pentru nastere,alaptarea si nutritia mame.