Cod etică

logo-samas-96x96

Document privind normele etice si deontologice in activitatea SAMAS

Adoptat de Adunarea Generală a Asociației SAMAS

Asociatia SAMAS a constituit prima retea de asistenti perinatali certificati din tara, care pot acorda sprijin mamelor în adoptarea unor decizii pertinente, de la concepţia copilului până la vârsta preşcolară în ceea ce priveşte îngrijirea si nutriţia perinatale.

Obiectivele asociației pe termen lung sunt creșterea ratei de alăptare exclusivă, informarea corectă a mamelor despre procesul nașterii si promovarea nasterii normale, îmbunătățirea stării de sănătate a mamei, dar și a bebelușului, printr-o nutriție echilibrată din timpul sarcinii, cât și postnatal.

Asociatia SAMAS a investit si investeste in acest deziderat prin programele de educatie medicala continua pentru cadre medicale – curricula, manualele, etapa de practica si examenul de certificare SAMAS au fost realizate de un medic specializat in nutritie si o moasa, consultant international in lactatie. Activitatea Asociatiei este una cat se poate de transparenta, respecta reglementarile codului Organizatiei Mondiale a Sanatatii si legislatia in vigoare din din Romania. Prin semnarea acestui cod etic, membrii Asociatiei, angajatii, Educatorii Perinatali, colaboratori sau parteneri isi asuma respectarea tuturor acestor norme.

Scopul codului si comitetului etic nu este acela de a inlocui reglementarile OMS si/sau legislatia din Romania, ci cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora activeaza Asociatia SAMAS si se exercită profesia de educator perinatal.

In cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice sau deontologie, Comitetul Etic impreuna cu Consiliul Director al Asociatiei SAMAS va hotari metodele de sanctionare ale persoanei in cauza. Exemple de sanctionari: retragerea statutului de membru al asociatiei, retragerea certificarii de Educator Perinatal SAMAS, plata de penalitati (in situatii de daune morale sau alte prejudicii folosite) etc.II.Principii de Etica in activitatea publica a Educatorilor Perinatali.

I.

Principii de Etica in activitatea profesionala a Educatorilor Perinatali

În activitatea Educatorilor Perinatali, indiferent de forma de contractare a acestora, aceștia sunt obligați să respecte următoarele principii de etică:

 1. Derularea activității se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;
 2. In orice situaţie primează interesul beneficiarului şi sănătatea publică;
 3. Respectarea în orice situaţie a drepturilor beneficiarului;
 4. Educatorii Perinatali trebuie să evite în exercitarea activității atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională, sa nu prejudicieze increderea beneficiarilor;
 5. Educatorul Perinatal trebuie să comunice cu beneficiarul într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul acestora;
 6. acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare;
 7. EP, în exercitarea profesiei, nu poate face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de beneficiari;
 8. Educatorii Perinatali trebuie sa colaboreze, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a beneficiarului
 9. Educatorii Perinatali vor oferi, in cadrul retelei SAMAS, doar servicii de consiliere si educatie, in conformitate cu curricula SAMAS. Educatorii SAMAS care sunt asistente sau moase pot oferi servicii medicale, in limita competentelor lor profesionale doar in cadrul medical institutionalizat in care lucreaza cu functia lor de baza. In cazul in care beneficiarul apelează la un alt serviciu medical, Educatorul Perinatal va colabora cu acestea in beneficiul pacientei.
 10. în exercitarea profesiei Educatorii Perinatali trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale; sa ceara ajutor si asistenta in caz de nevoie
 11. Constituie încălcări ale regulilor etice:
  a) jignirea şi calomnierea profesională;
  b) blamarea şi defăimarea profesională;
  c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a educatorilor perinatali sau a altor cadre medicale. În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă trebuie mediat de Consiliul Director al Asociatiei SAMAS, de Comitetul Etic al acestei Asociatii sau de alte Asociatii /organizatii competente.
 12. orice alt act sau fapt care poate aduce atingere imaginii Asociatiei SAMAS. În cazul unor dezacorduri cu actiunile desfasurate de Asociatie, in ansamblul ei, chestiunea în primă instanţă trebuie comunicata Consiliului Director al Asociatiei SAMAS pentru lamurire, mediere si solutionare. Comunicarea tertelor parti inainte de comunicarea catre Asociatie constituie incalcare a Codului de Etica.
 13. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală deontologică.
 14. Educatorii Perinatali trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele decât formele de plată agreate in prealabil cu beneficiarul si sau cu Asociatia SAMAS.
 15. Educatorii Perinatali sunt răspunzători pentru fiecare dintre actele lor profesionale. Pentru evitarea neintelegerilor, fiecare Educator Perinatal va folosi pentru fiecare serviciu oferit catre beneficiar o anamneza, pe care va scrie recomandarile si sfaturile pentru beneficiar, se va asigura ca beneficiarul a inteles aceste recomandari, iar anamneza va fi semnata de acesta.
 16. EP SAMAS vor fi mereu echidistanti in comunicarea si in abordarea temelor controversate, vor transmite doar mesaje foarte bine documentate stiintific. Exemplu de teme controversate:
  • Vaccinarea: In Romania exista o lista de vaccinuri sustinute si aprobate de catre autoritatile romane. EP SAMAS trebuie sa respecte legislatia in vigoare, prin urmare, vor sustine vaccinarea cu acele vaccinuri aprobate si recomandate de catre autoritatile romane.
  • Nasterea . Mamele sunt incurajate sa participle la ambele cursuri de educare pentru nastere naturala si pentru nastere medicalizata pentru a putea lua o decizie informata si pentru a fi pregatite corespunzator pentru orice tip de nastere.
  • Alaptarea exclusiva. Asociatia SAMAS sustine si incurajeaza alaptarea exclusiva, la cerere, pana la 6 luni si continuarea alaptarii, in paralel cu introducerea alimentatiei diversificate, pana la 2 ani si peste conform recomandarilor OMS.

   II.

   Principii de Etica in activitatea publica a Educatorilor Perinalai

 1. Activitatea de informare publică se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de Președintele SAMAS sau de către persoana desemnată de acesta. Persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateripublice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat. În cazul in care nu sunt desemnați în acest sens, Educatorii Perinatali, angajatii Asociației SAMAS sau membrii Asociației SAMAS pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Asociației SAMAS. Membrii Asociatiei SAMAS si Educatorii Perinatali SAMAS au obligația de a respecta demnitatea calității deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor SAMAS.
 2. In comunicarea publica, asistentii perinatali vor transmite informatiile primite corect, fara a le da o interpretare subiectiva.
 3. In desfășurarea activității, Educatorilor Perinatali, angajatilor Asociației SAMAS și membrilor Asociației SAMAS le este interzis să afișeze, în cadrul locațiilor sau a activităților organizate de Asociația SAMAS, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora, le este interzis sa promoveze sau sa recomande alte asociatii nonprofit sau firme care presteaza servicii de educatie perinatala.
 4. Educatorii perinatali, angajatii Asociației SAMAS și membrii Asociației SAMAS au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Asociației SAMAS, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a celor ce rezidă din Statutul organizației, prin:
 5. întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 6. dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 7. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 8. Educatorii perinatali, angajatii Asociației SAMAS și membrii Asociației SAMAS nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii profesionale, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea atribuțiilor ori pot constitui o recompensăîn raport cu aceste atribuții.
 9. Comunicarea pe social media (ex.: Facebook, Twitter, forumuri etc.), inclusiv conturile personale sunt publice, asadar postarile pe Social Media reprezinta tot o comunicare externa si trebuie sa se supuna regulilor din acest cod.

III.

Standarde de etică privind încheierea contractelor, parteneriatelor, Sponsorizări/Donaţii/Subsidii care sprijină activitatea SAMAS

Sponsorizările/Donaţiile şi/sau Subsidiile (în numerar sau în natură sau în alt mod) din partea persoanelor fizice sau juridice care oferă servicii sau produse destinate mamelor și gravidelor sunt permise dacă:

 • sunt realizate cu scopul de a sprijini activitatea educațională, obiectivele și serviciile sociale oferite de Asociația SAMAS sau sunt oferite cu titlu gratuit beneficiarilor SAMAS;
 • utilizarea produselor (gen sampling) și a serviciilor nu contravin obiectivelor promovate de Asociația SAMAS, respectiv nu ar periclita alaptarea în primele 6 luni, diversificarea corectă în paralel cu continuarea alăptării sau daca ar incuraja operatia cezariana la cerere.
 • nu constituie un îndemn catre Educatorii Perinatali de a recomanda, distribui, vinde sau administra anumite produse destinate mamelor sau gravidelor.

Asociația va face public informaţiile legate de donaţii şi subsidii (în numerar sau în natură sau altfel) acordate de persoane fizice sau companiile care au un obiect de activitate în strânsă legătură cu activitatea SAMAS sau serviciile furnizate de aceasta.

Contractele de sponsorizare vor include interdicția de a utiliza produse, servicii sau echipamentele donate în interesul personal al angajaților, în scop de comercializare sau pentru a obţine avantaje materiale de către angajaţii SAMAS sau educatorii perinatali. Asociația SAMAS se obligă să utilizeze serviciile/produsele obţinute prin aceste donaţii, sponsorizări exclusiv în beneficiul gratuit al beneficiarilor;

IV.

Onorarii pentru servicii (inclusiv contracte de publicitate)

Contractele încheiate de Asociația SAMAS cu companii care oferă servicii sau produse destinate mamelor și gravidelor sunt permise dacă aceste servicii (sau alte finanţări):

 1. sunt prestate cu scopul de a sprijini îngrijirea sănătăţii mamei și gravidei sau acțiuni de cercetare;
 2. produsele și serviciile pentru care se fac activități de promovare nu contravin obiectivelor promovate de Asociația SAMAS, respectiv nu ar periclita alăptarea în primele 6 luni și diversificarea corectă în paralel cu continuarea alăptării sau daca ar incuraja operatia de cezariana la cerere.
 • nu constituie un îndemn catre Educatorii Perinatali de a recomanda, distribui, vinde sau administra anumite produse destinate mamelor sau gravidelor.

V.

Utilizarea consultanţiilor

Este permis ca Asociația SAMAS să angajeze profesionişti din domeniul sănătăţii pentru servicii, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: prelegeri, consultare şi/sau consiliere, şi implicarea în activităţi medicale/ştiinţifice și servicii de training, atât în grupuri cât şi în mod individual.

Toate formalităţile care acoperă aceste servicii de consultanţă sau alte servicii trebuie, în măsura în care este relevant pentru angajamentul respectiv, să îndeplinească criteriile următoare:

 1. un contract sau un acord scris este agreat înainte de începerea prestării serviciilor: Acesta specifică natura acestor servicii şi, conform clauzei (f) de mai jos, este baza pentru plata acestor servicii;
 2. o nevoie legitimă pentru serviciile respective a fost clar identificată înainte de solicitarea serviciilor şi de încheierea acordurilor cu viitorii consultanţi;
 3. criteriile de selectare a consultanţilor sunt legate în mod direct de nevoia identificată, iar persoanele responsabile pentru selectarea consultanţilor au expertiza necesară pentru a evalua dacă profesioniştii respectivi din domeniul sanitar îndeplinesc aceste criterii;
 4. numărul profesioniştilor implicaţi/angajaţi nu este mai mare decât numărul necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini nevoia identificată;
 5. angajarea profesionistului pentru a presta serviciul relevant nu este un îndemn pentru a recomanda, a prescrie, a achiziţiona, a distribui, a vinde un produs destinat mamei sau gravidei; şi
 6. compensarea pentru servicii este rezonabilă şi reflectă valoarea corectă de piaţă a serviciilor prestate.

Pentru serviciile prestate, consultanţilor externi li se vor oferi compensaţii rezonabile, inclusiv rambursarea cheltuielilor rezonabile de călătorie, masă şi cazare (dacă este cazul) și pot fi dovedite prin prețuri/practici similare din piață.

VI.

Evitarea conflictului de interese

Politica privind conflictul de interese este esenţială pentru funcționarea eficientă a Asociației SAMAS ca membrii Consiliului Director, membrii fondatori, membrii asociati, angajaţii, Educatorii Perinatali şi consultanţii să fie independenţi şi imparţiali în toate acţiunile organizației, ca resursele financiare gestionate şi deciziile emise să nu fie folosite pentru câştig personal şi să existe încredere publică totală în integritatea Asociației SAMAS.

Conflictul de interese este definit ca pe o situaţie în care un membru al Consiliului Director, membru asociat, membru fondator, angajat,  consultant sau Educator Perinatal SAMAS are interese particulare sau personale suficient de puternice încât sa influenţeze exercitarea obiectivă a functiei sau atribuţiilor din cadrul organizaţiei. Un conflict de interese exista chiar daca nu rezulta din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care da aparenta de incorectitudine si care submineaza încrederea în persoana sau Asociatia SAMAS aflata în aceasta postura.

Un conflict de interese apare de fiecare dată când un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat,  consultant sau Educator Perinatal se află în poziţia de a influenţa orice aspecte legate de Asociația SAMAS, inclusiv politici, cheltuieli pentru achiziţia sau închirierea de bunuri, spaţii sau alte decizii, într-un mod care ar putea duce la orice formă de câştig financiar, personal sau politic pentru angajat sau pentru un membru al familiei sale imediate.

Nu este posibilă definirea completă a situaţiilor care dau naştere unui conflict de interese, dar următoarele sunt exemple de situaţii care creează un asemenea conflict. Lista nu este completă şi în orice situaţie în care o persoană nu este sigură despre corectitudinea unui anumit aranjament, contract, acţiune sau faptă, trebuie solicitată părerea Comitetului Etic si sau a Consiliului Director. În înţelesul prezentei politici privind conflictul de interese pot fi definite ca situaţii în care există conflict de interes următoarele:

 1. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal ia parte sau influenţează o decizie a Asociației SAMAS în care nu poate rămâne imparţial sau nu îşi poate păstra obiectivitatea în a alege dintre interesele organizației şi interesele sale personale.
 2. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă pana la gradul IV inclusiv/afin sau asociat de afaceri) are un interes financiar sau pare a avea un interes financiar în încheierea unui contract sau emiterea unei decizii sau atribuirea unei achiziţii publice;
 3. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă pana la gradul IV inclusiv/afin, prieten apropiat sau asociat de afaceri) are o afiliere de afaceri cu un posibil partener contractual sau alt conflict de loialitate care ar putea duce la sau ar sugera influenţa în decizia organizației, chiar dacă nu se pune problema unui câştig financiar personal din grantul sau contractul respectiv.
 4. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă pana la gradul IV inclusiv/afin, prieten apropiat sau asociat de afaceri) presteaza, promoveaza sau faciliteaza servicii de educatie perinatala, fara a primi in prealabil acordul Consiliului Director al Asociatiei. Pentru acest acord, membrul, angajatul, educatorul perinatal SAMAS va depune o cerere in scris Presedintelui Asociatiei si Comitetului de Etica.

Este obligaţia tuturor membrilor Asociatiei, membrilor Consiliului Director, angajaţilor, Educatorilor Perinatali  şi consultanţilor să declare orice conflict de interese posibil sau real. Declararea se va realiza în scris şi trebuie adresat Preşedintelui organizației. Nedeclararea unui conflict de interese poate duce la implementarea de măsuri disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă, rezilierea contractului sau după caz pierderea calității de membru al Asociatiei, calitatii de membru in Consiliului Director.

VII.

Comisia de Etica a Asociatiei SAMAS

1. Rolul Comisiei de Etica

Obiectivul Comisiei de Etică este rezolvarea situațiilor referitoare la următoarele situații:

 1. de încălcare a standardelor privind încheierea contractelor
 2. situații de conflict de interese
 3. în cazul încălcării regulamentelor interne
 4. încălcarea dreptului de autor,
 5. analizarea plângerilor, sesizărilor cu privire la abaterea de la normele etice, şi rezolvarea acestora,

Recomandările Comisiei de Etică sunt consultative pentru luarea deciziei de către Adunarea Generală în cazurile de încălcare a standardelor privind încheierea contractelor și a apariției situațiilor de conflict de interese. Comisia de Etică prezintă Adunării Generale un raport anual.

2. Componenta Comisiei de Etica

Comisia de Etică este o comisie de specialitate compusă din patru persoane si este prezidata de Dr. Iosif Niculescu.

 1. Marina Otelea – medic, Director Executiv
 2. Eli Roman – jurnalist, Vicepresedinte
 3. Teodora Olivia Vasilescu – reprezentanta a mamelor
 4. Mihaela Timofte – reprezentanta a Educatorilor Perinatali

3. Constituirea Comisiei de Etica

 1. a) Membrii Comisiei sunt numiţi de către Adunarea Generală.
 2. b) Membrii Comisiei sunt numiţi cu un mandat de 3 ani, pe durata a cel mult două mandate consecutive.
 3. c) Membrii, care lipsesc în mod continuu de la şedinţele comisiei, sunt înlocuiţi după trei absenţe nemotivate.

ABONARE NEWSLETTER

EVENIMENTE

Peste 300 de parinti cu bebelusi alearga la Cursa Jogging in Scutece din cadrul Maratonului International Bucuresti in Octombrie 2015

Dragi parinti, va invitam sa va inscrieti pentru ‪Jogging‬ in scutece SAMAS! Joggingul cu caruciorul a devenit in ultimii ani un sport iubit atat de mamicile dornice sa isi revina la forma fizica anterioara sarcinii, cat si de taticii care vor sa isi mentina stilul de viata activ. Va asteptam la cursa Jogging in Scutece SAMAS cu bebelusul si in sistem de purtare! Conditia este este aiba intre 6 luni si 4 ani si sa ”concurati” in pas de mars in loc de alergare.

In Februarie 2015 Asociatia SAMAS te invita la CINEMaTi, cinematograful parintilor

Pe 25 Februarie 2016 continuam seara de film SAMAS. Vom viziona impreuna filmul documentar ”Nasterea la Microscop” (Microbirth), iar dupa vizionare un Educator Perinatal SAMAS va raspunde la intrebarile referitoare despre sarcina.

Filmul documentar ”Nasterea la Microscop” (Microbirth 2014) prezinta o serie de ipoteze si concluzii stiintifice care vor determina atat cadrele medicale cat si femeile sa isi reconsidere deciziile profesionale si personale privind nasterea, ca decizii ce pot nu numai sa influenteze sanatatea copiilor ci si insusi viitorul speciei umane.

In luna Martie, Asociatia SAMAS face cadou cursuri de educatie perinatala in Pitesti, Constanta, Turnu Severin, Bacau si Moinesti

Gravidele, proaspetele mămici și tăticii beneficiaza de cursuri cadou oferite de Educatorii SAMAS, specializați în educaţie perinatală.

Scopul acestui cadou de primavara pentru viitorii si proaspetii parinti este sa isi îmbogățeasca cunoștințele cu informații esențiale legate de ingriirea si nutritia in sarcina, pregatirea pentru nastere,alaptarea si nutritia mame.

COMUNICATE

August 2015: 4 din 10 bărbați români ar alăpta, dacă ar putea – Asociația SAMAS, singura rețea națională de educatori perinatali, lansează o campanie inedită pro-alăptare

Bărbații români sunt tot mai implicați în deciziile care țin de alăptarea bebelușului: peste jumătate (54%) asistă la alăptare ori de câte ori au o ocazia și peste 80% dintre ei cunosc principalele beneficii ale laptelui matern, arată un studiu online Ivox, realizat la cererea Asociației SAMAS, singura rețea națională de educatori perinatali din România.

Noiembrie 2015: Asociatia SAMAS organizeaza primul Simpozion National de Educatie Perinatala

Asociația SAMAS, singura rețea de educatori perinatali din România, organizează primul Simpozion de Educație Perinatală din țară, în 20-21 noiembrie, la București, cu acces gratuit. Invitați de top din rândul medicilor, autorităților, precum și o reputată moașă de la University of College London Hospital vor dezbate soluții pentru sănătatea mamei și sugarului, în condițiile în care România are statistici alarmante cu privire la nașterile prin cezariana, rata alăptării și a mortalității infantile.

Septembrie 2015: Peste 1.000 de femei vor beneficia gratuit de educație perinatală din partea Asociației SAMAS

Începând din Septembrie 2015, peste 1.000 de femei din București și din alte 7 orașe vor beneficia gratuit, timp de 6 luni, de cursuri și suport în ceea ce priveștea sarcina și îngrijirea copilului din partea Educatorilor Perinatali SAMAS. Programul Social SAMAS se adresează femeilor care provin din medii defavorizate și se derulează în București, Bistrița, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Medgidia, Pitești și Târgu Mureș.