RENASC

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, împreună cu partenerii Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Asociația SAMAS și Asociația moașelor independente vă invită să participați în proiectul intitulat “RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Obiectivul general constă în stabilirea unui parteneriat public-privat cu scopul de a monitoriza situația și efectele concrete ale politicilor publice din domeniul sănătății reproducerii, de a elabora împreună propuneri alternative la politicile în vigoare în vederea rezolvării problemelor existente (declinul demografic, rata ridicată a mortalității materne și infantile din România).

Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui studiu privind politicile publice în domeniul sănătății reproducerii existente în România, întâlniri de lucru și dezbateri pentru identificarea unor propuneri alternative și a modalităților lor de promovare.

Proiectul va fi implementat la nivel național în perioada 2018 – 2019 și este finanțat prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020.

Mai multe informații despre proiectul RENASC se găsesc pe site-ul www.insmc.ro.

Organizațiile interesate de participarea la acest proiect sunt rugate să ne contacteze la telefonul 021/ 242.97.19 sau la adresa de email uatmp@insmc.ro.